Gårdlaug

Vedr. information fra Generalforsamling, referater mv. se længere nede.

1. Gårdlauget består af en repræsentant fra hver boligforening, som omkranser gården mellem Fiolstræde, Rosengården, Peter Hvidtfeldtstræde og Krystalgade.

2. På gårdlaugets årlige generalforsamling vælges en bestyrelse, der tager sig af de daglige opgaver i gården.

3. Bestyrelsen har ansvaret for de fire fællesporte, der fører ind til gården: Fiolstræde 28 og 36, Rosengården 3 og 13.

4. Bestyrelsen sørger for at gårdmiljøet er smukt og bliver passet godt, bl. a. ved hjælp af gartnere mv.

5. Bestyrelsen har ansvaret for pasning og vedligeholdelse af Hestestalden, og står som udlejer af den øverste etage.

6. Bestyrelsen passer rummet til storskrald med byttehylder (ved siden af legestativet).
Øvrige skralderum passes af repræsentanter for de tilknyttede ejendomme.’

7. Bestyrelsen varetager de fællesarrangementer, som efterhånden er opstået: Tænding af julelys, juletræ og lyskæder rundt omkring i gården. Lystændingen fejres med gløgg og æbleskiver for alle beboere den første søndag i advent.

8. Bestyrelsen står for den årlige tøndeslagning ved Fastelavn.

9. Gårdlauget financierer nyttehaverne for børn.

10. Desuden kan Gårdlaugets bestyrelse give tilskud til andre fællesarrangementer.

11. Beboerforeningens repræsentant i bestyrelsen er pt ‘ingen’.

12. Beboerforeningens repræsentant i Gårdlavet er Henrik Jochumsen.


Vedtægter: 

Gårdlaugets vedtægter kan hentes ved at klikke her.