Gæstelejlighed

Gæstelejligheden kan højst reserveres for syv dage ad gangen.

Hver af de 26 andelshavere/fremlejere har krav på at kunne leje rummet 14 dage om året . Hver andelshaver/fremlejer har ret til at leje rummet yderligere forudsat det ikke forhindrer andre beboeres ovennævnte krav. Det betyder, at en reservation ud over 14 dage kan – efter aftale – annulleres af en beboer, der ikke har opbrugt sin lejekvote.

Andelshavere, der ikke bor i Fiolstræde 34-36 kan ikke reservere gæstelejligheden.

Skriv dit navn på kalenderen i vaskeriet de dage du vil reservere (fx Edith 36 C 2.tv). Skriv med sort eller blåt.

Hvis du allerede har brugt din lejekvote skal du skrive dit navn med rødt! Det betyder at hver reservationsdato først træder i kraft 5 dage før. En andelshaver, der ikke har brugt sin lejekvote kan indtil da slette din foreløbige reservation mod at give dig besked herom.

Lav en aftale om nøgleudlevering i god tid hos:

Edith Bjerre, 36C, 2.tv, mobil: 3048 1681 – edithbjerre@gmail.com

Allan Madsen, 36C, 4.tv, mobil: 2134 4501 – ciscodk@gmail.com

Betaling skal ske, når nøglerne modtages. Læg pengene i en kuvert med navn og dato for benyttelse af gæstelejligheden eller betal med MobilePay til nummer: 3085SM og skriv i kommentarfeltet dit navn med opgangsnummer samt dato for udlejningen. Det letter regnskabsføringen.

Nøglerne skal afleveres umiddelbart efter endt brug, senest kl. 13.00.

Husk, det er dit ansvar, at gæstelejligheden bliver afleveret så pænt og rent som du gerne selv vil overtage det. I modsat fald vil gæstelejligheden blive rengjort for din regning. Vejledende regler for rengøring findes i gæstelejligheden.

Regler for leje af gæstelejligheden

Gæstelejligheden kan kun lejes af beboere (andelshavere og fremlejere) i Fiolstræde 34-36.
Gæstelejligheden må ikke lejes til hjemmeboende børn.
Gæstelejligheden må ikke genudlejes.
Gæstelejligheden må ikke lejes i forbindelse med udlejning af egen lejlighed.

Hver andelshaver har krav på at kunne leje gæstelejligheden i 14 dage om året, men kan højst reserveres for syv dage ad gangen (dog jf. regler for reservering af gæstelejligheden.)

Lejeprisen er 50 kr. pr. nat (maj 2022). Der betales ved afhentning af nøglerne (kontant eller MobilePay). Nøglerne afleveres umiddelbart efter brug, senest kl. 13.00.

Gæstelejligheden skal være tømt for personlige ejendele, rengjort som beskrevet på opslag i gæstelejligheden og varmen slukket ved lejemålets ophør.
Manglende rengøring vil blive gjort for lejerens regning (minimum 300 kr.)
Rygning er ikke tilladt i gæstelejligheden.

Administration af gæstelejlighed og udlevering af nøgler:

Edith Bjerre, 36C, 2.tv, mobil: 3048 1681 – edithbjerre@gmail.com

Allan Madsen, 36C, 4.tv, mobil: 2134 4501 – ciscodk@gmail.com

 

Januar 2023.